Th 2, 28/11/2016 | 10:06 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/2016

Ngày 9/11 hàng năm đã được quy định trong Điều 8 Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam..

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác này. Ngày 9/11 hàng năm đã được quy định trong Điều 8 Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
Năm nay, hưởng ứng tinh thần Ngày Pháp luật 9/11, cùng với nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được tổ chức thường xuyên, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức một chuỗi các hoạt động từ ngày 16-18/11/2016 nhằm phổ biến một số văn bản pháp luật mới, có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục là xác lập quyền sở hữu công nghiệp và hỗ trợ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Hai nội dung được lựa chọn để giới thiệu tới cán bộ, công chức, viên chức của Cục trong hai buổi Hội nghị là “Pháp luật về khiếu nại và tố tụng hành chính” do Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Thanh tra Chính phủ) trình bày và “Một số những tiếp cận mới trong Bộ luật Dân sự 2015 cần được chú ý trong hoạt động xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ” do Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hải (Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp” trình bày.
Bên lề Hội nghị phổ biến pháp luật, một buổi Tọa đàm chuyên sâu về vấn đề áp dụng pháp luật khiếu nại trong hoạt động xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ do Phó Cục trưởng Lê Ngọc Lâm chủ trì cũng đã được tổ chức. Những khía cạnh đặc thù của vấn đề khiếu nại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đã được những người tham gia phân tích kỹ lưỡng, chi tiết với sự giải thích, tư vấn của chuyên gia Nguyễn Tuấn Khanh. Buổi tọa đàm đã giúp tháo gỡ những vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật khiếu nại đồng thời đưa ra những gợi mở cơ sở cho việc đề xuất xây dựng những quy định chi tiết hướng dẫn áp dụng luật khiếu nại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Có thể khẳng định Ngày Pháp luật 9/11 đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức của Cục. Thông qua hoạt động phổ biến, tuyên truyền văn bản pháp luật như thế này, những chính sách mới của Đảng, pháp luật mới của Nhà nước được những người có trách nhiệm áp dụng pháp luật nắm bắt một cách rõ ràng, chắc chắn, đảm bảo hoạt động áp dụng pháp luật được thực thi nghiêm túc và hiệu quả./.
Một số hình ảnh của Hội nghị:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trung tâm Nghiên cứu và Ðào tạo