Th 4, 07/02/2018 | 11:21 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Cục Sở hữu trí tuệ năm 2017

Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 vào sáng 07/02/2018, tại Hà Nội...

Thực hiện quy định về dân chủ cơ sở, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 vào sáng ngày 07/02/2018 tại Trụ sở Cục. Đồng chí Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT, đồng chí Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục SHTT và đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch BCH Công đoàn Cục SHTT đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch BCH Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục SHTT; các đồng chí trong Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các đại biểu từ các đơn vị trực thuộc Cục SHTT.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2016; Báo cáo công tác tài chính năm 2017 của Cục; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Cục; Báo cáo công tác dân chủ trong cơ quan và Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Đa số ý kiến tham luận tại Hội nghị nhất trí với nội dung của các báo cáo được trình bày tại Hội nghị. Một số ý kiến tập trung làm rõ các nội dung trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Cục để bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động của Cục, phù hợp với quy định của pháp luật, cũng như cơ chế tài chính và thực tiễn hoạt động của Cục.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt BCH Công đoàn Bộ KH&CN, đồng chí Đỗ Xuân Ngọc nhất trí với nội dung của các Báo cáo và đánh giá cao các mặt công tác của Cục SHTT trong năm 2017. Đồng chí lưu ý một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2018 của Cục nên được xem xét cụ thể để có tính khả thi hơn, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cần sâu sát hơn, đặc biệt trong giám sát việc tuân thủ các Quy chế của Cục.

Thay mặt Lãnh đạo Cục SHTT, Cục trưởng Đinh Hữu Phí ghi nhận và cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu. Cục trưởng cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện các Báo cáo, đặc biệt là các ý kiến đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Cục.

Cũng tại Hội nghị, Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã phát động thi đua năm 2018 với chủ đề “Đồng hành cùng tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp” trong đó động viên, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Sở hữu trí tuệ đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để đưa hoạt động sở hữu trí tuệ hỗ trợ thiết thực cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt đống ản xuất, kinh doanh, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cuối cùng, Hội nghị đã lần lượt biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Cục và Nghị quyết Đại hội đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Cục Sở hữu trí tuệ năm 2017 với tỷ lệ 100% tán thành./.

Văn phòng