Th 2, 16/01/2023 | 09:19 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2022 của Cục Sở hữu trí tuệ

Thực hiện các quy định về dân chủ cơ sở trong cơ quan quản lý nhà nước, ngày 13/01/2023, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2022

Đồng chí Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục SHTT, đồng chí Nguyễn Văn Bảy – Phó Cục trưởng, Chủ tịch BCH Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Lê Hồng – Phó Cục trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy Cục, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Cựu chiến binh, Thủ trưởng các đơn vị, Tổ trưởng các Tổ công đoàn và các đại biểu từ các đơn vị thuộc Cục SHTT.

Báo cáo kiểm điểm tình thực hiện Nghị quyết của Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ) năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng cho biết, mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, hậu quả của đại dịch COVID-19 vẫn ảnh hưởng lớn đến hoạt động của toàn xã hội nói chung và của Cục SHTT nói riêng, song với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể Lãnh đạo, CCVC&NLĐ, năm 2022, Cục SHTT đã thực hiện được một khối lượng công việc lớn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ KH&CN giao, nổi bật là các mặt hoạt động sau:

- Hoạt động SHTT ngày càng gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ/ngành và địa phương. Việc triển khai Chiến lược SHTT quốc gia và Chương trình phát triển phát triển tài sản trí tuệ đưa SHTT trở thành công cụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN trong các Bộ, ngành và địa phương.

- Cục đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT. Dự thảo Luật đã được Quốc hội thông qua vào ngày 16/6/2022 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023.

- Cục tiếp nhận 78.086 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (tăng 3,3% so với năm 2021), trong đó đơn đăng ký nhãn hiệu quốc gia tăng 5,9%. Cục đã cấp 42.279 văn bằng bảo hộ SHCN các loại (tăng 8,3% so với năm 2021). Kết quả giải quyết đơn đơn khiếu nại và đơn đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực VBBH năm 2022 tăng 18%; số lượng đơn liên quan đến VBBH tăng 18%, kết quả xử lý các loại đơn sau cấp VBBH tăng 4% so với năm 2021.

 

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2022 của Cục SHTT

 

- Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT được duy trì và dần sôi động trở lại sau thời kỳ dịch Covid với nhiều chuyến thăm, làm việc của Lãnh đạo cao cấp, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của đất nước, của Bộ KH&CN nói chung và của Cục nói riêng.

- Công tác đào tạo, tập huấn về SHTT của Cục được triển khai một cách bài bản, tích cực, phong phú và đa dạng cả về nội dung và hình thức, thông qua việc tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, các khóa đào tạo cho cán bộ của các Sở KH&CN, trường đại học, viện nghiên cứu và các học viên trong khuôn khổ Mạng lưới TISC và Chương trình thương hiệu quốc gia. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT được Cục triển khai một cách tích cực thông qua chuỗi sự kiện truyền thông chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (24/4), Ngày SHTT thế giới (26/4) và kỷ niệm 40 năm thành lập Cục SHTT, v.v.

- Để chủ động đáp ứng với sự thay đổi về cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, Cục tiếp tục xây dựng để trình Lãnh đạo Bộ KH&CN phê duyệt Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân lực của Cục giai đoạn 2021-2026; đồng thời liên tục cập nhật các quy định, định hướng của Chính phủ về việc cải cách chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức và việc duy trì cơ chế tài chính đặc thù đối với cơ quan quản lý nhà nước có thu phí.

- Các CCVC&NLĐ tích cực lao động học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, các Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các Nghị quyết của BCHTW Đảng và chỉ thị của tổ chức Đảng cấp trên; tích cực tham gia các phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhằm thực hiện tốt quy định của Đảng.

- Sự đoàn kết, nhất trí của Đảng ủy Cục, Ban Lãnh đạo Cục và các đơn vị; sự tích cực của các BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh trong các hoạt động chung của Cục là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và hoạt động chuyên môn của Cục.

 

Cục trưởng Đinh Hữu Phí phát biểu tại Hội nghị

 

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác của Cục năm 2022, đồng thời nêu ra mục tiêu phương hướng phấn đấu của năm 2023, gồm: (i) Tập thể Lãnh đạo Cục, BCH Công đoàn và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội động viên cán bộ, công chức, người lao động của Cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ KH&CN giao; tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức và người lao động của Cục gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và hoạt động xã hội; (ii) Từng cá nhân, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 được Lãnh đạo Cục giao; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo về nội dung, phương pháp quản lý, điều hành trong cơ quan; (iii) Hoàn thiện việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT sửa đổi; tập trung triển khai Chiến lược SHTT đến 2030, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; (iv) Tập trung hoàn thiện Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân lực và cơ chế tài chính của Cục giai đoạn 2021-2026; (v) Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CNTT để phục vụ công tác quản lý và thực hiện công tác chuyên môn của Cục; (vi) Tăng cường quan hệ phối hợp, công tác giữa các đơn vị trong cơ quan, bảo đảm sự hiệu quả trong công việc; (vii) Tích cực chăm lo đời sống cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; và (viii) Thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan văn hoá, xanh, sạch, đẹp,... xây dựng Cơ quan, tổ chức Đảng, Công đoàn và các đoàn thể vững mạnh.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo công tác dân chủ trong Cơ quan, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Báo cáo công khai tài chính, Báo cáo kết quả công tác thi đua – khen thưởng năm 2022 của Cục và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi) của Cục.

Đa số ý kiến thảo luận tại Hội nghị nhất trí với nội dung của các Báo cáo được trình bày tại Hội nghị, đồng thời đề xuất Lãnh đạo Cục và các đơn vị của Cục quan tâm, trang bị máy tính, trang thiết bị CNTT, nâng cấp cơ sở vật chất để cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ Cục, v.v.. Hội nghị cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục Sở hữu trí tuệ.

 

Cục trưởng Đinh Hữu Phí tặng hoa các thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025

 

Thay mặt Lãnh đạo Cục SHTT, Cục trưởng Đinh Hữu Phí ghi nhận và cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị. Cục trưởng khẳng định, mặc dù gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là khối lượng công việc của Cục ngày càng nhiều trong khi nguồn kinh phí chi thường xuyên bị cắt giảm theo quy định, tập thể Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và toàn thể CCVC&NLĐ đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công việc, vượt nhiều chỉ tiêu thi đua được đề ra tại Nghị quyết Hội nghị năm 2022. Đời sống của cán bộ cơ bản được bảo đảm; hoạt động của các tổ chức đoàn thể được duy trì. Cục trưởng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện các Báo cáo, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý các vấn đề được các đại biểu nêu tại Hội nghị. Tiếp đó, Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả xử lý đơn sở hữu công nghiệp”, đồng thời kêu gọi toàn thể CCVC&NLĐ của Cục đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để đưa hoạt động SHTT hỗ trợ thiết thực cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục SHTT đã khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022./.

 

Đồng chí Thiếu tướng Lê Huỳnh Quốc - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh kinh tế cho Văn phòng Cục SHTT vì đã có thành tích trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Cục SHTT tặng thưởng Danh hiệu thi đua và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022:

 

 

Cục Sở hữu trí tuệ