Th 5, 31/12/2020 | 17:12 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày 29/12/2020, Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năn 2021.

Hội nghị diễn ra với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 trên tất cả các mặt công tác. Toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng bộ để tiếp tục đưa Cục Sở hữu trí tuệ phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN, đồng chí Trần Đức Trung, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN; về phía Cục Sở hữu trí tuệ có 104 đảng viên và đại biểu khách mời là lãnh đạo các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ, do đồng chí Ngô Việt Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục trình bày.

Đồng chí Ngô Việt Thắng trình bày Báo cáo tổng kết

Đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo do Đảng ủy Cục. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển, các đồng chí đã thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết đề xuất các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Đồng chí Lê Huy Anh phát biểu tham luận

Hội nghị đã nghe Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục báo cáo về hoạt động kiểm tra của Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ năm 2020, trong đó bao gồm cả những vấn đề về công tác đảng vụ để các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục cần lưu ý trong xây dựng, triển khai công tác Đảng tại Chi bộ.

Đồng chí Trần Đức Trung phát biểu tham luận

Đồng chí Trần Đức Trung đánh giá cao công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Cục, nhất là công tác triển khai đại hội Đảng các cấp tại cơ sở. Đồng chí cũng cho ý kiến cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát và nội dung công tác đảng vụ.

Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Bộ, đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác, tạo ra thế và lực trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ. Đồng thời, đồng chí Phạm Gia Chương khẳng định trong năm 2021 đề nghị Đảng ủy Cục tập trung, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh góp phần quan trọng vào thành công chung của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng, vận động quần chúng; công tác kiểm tra, giám sát, chế độ nêu gương và chế độ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng chí Đinh Hữu Phí, Bí thư Đảng ủy Cục phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Đinh Hữu Phí, Bí thư Đảng ủy, cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KHCN biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và nêu các nội dung cần thực hiện, trong đó nêu rõ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021. Đảng bộ Cục xác định, xây dựng chương trình hành động và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo trong việc xây dựng Đảng bộ Cục ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cục Sở hữu trí tuệ