Th 6, 19/05/2017 | 11:32 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Khai trương Điểm truy cập mở Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Ngày 17/5/2017, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức khai trương Điểm truy cập mở thông tin khoa học và công nghệ quốc gia..

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, ngày 17/5/2017, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức khai trương Điểm truy cập mở thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. Đây là kết quả của những nỗ lực nhằm đưa các kết quả nghiên cứu mới nhất tới gần công chúng để cộng đồng có thể dễ dàng tiếp cận, khai thác. Mục tiêu chính là công khai và minh bạch kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đưa nhanh kết quả của hoạt động KH&CN vào sản xuất và đời sống.

Được đặt tại vị trí trung tâm của Hà Nội, Điểm truy cập mở là địa điểm thuận lợi, tiện nghi cho các nhà khoa học, học viên, sinh viên và toàn thể nhân dân tìm hiểu, tiếp cận các nguồn thông tin KH&CN có giá trị trong nước và quốc tế. Điểm truy cập cho phép khai thác đầy đủ các công bố khoa học trong nước và quốc tế của các tác giả Việt Nam, đọc toàn văn báo cáo kết quả nghiên cứu được thực hiện bằng ngân sách nhà nước và tiếp cận hàng triệu kết quả nghiên cứu khoa học trên thế giới thông qua các cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế. Công chúng sẽ được cung cấp bức tranh toàn cảnh về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại Việt Nam và trên thế giới, tạo cơ sở tri thức cho hoạt động nghiên cứu, học tập và sản xuất kinh doanh.

Nội dung chính của nguồn tin KH&CN quốc gia là:

1. Các tạp chí in: khoảng 7.700 tên tạp chí thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ, chủ yếu là tạp chí quốc tế có hệ số ảnh hưởng cao.

2. Sách in: 380.000 đầu sách khoa học và hơn 17.000 sách chuyên khảo gồm nhiều loại hình từ bách khoa toàn thư, cẩm nang, sổ tay tra cứu, đến các từ điển chuyên ngành, tạp chí tóm tắt, trong đó có các tài liệu tra cứu rất nổi tiếng và quý hiếm ở Việt Nam như bộ Chemical Abstracts (Thư viện có từ năm 1907).

3. Báo cáo Kết quả nghiên cứu: 23.000 báo cáo kết quả nghiên cứu cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh.

4. Tài liệu điện tử:

- Truy cập toàn văn 220.000 bài báo khoa học của Việt Nam;

- Đọc nội dung chính của 22.000 nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước;

- Đọc toàn văn 40 triệu tài liệu công bố quốc tế từ các CSDL KH&CN nổi tiếng thế giới ScienceDirect, Sringer Nature, ACS, Scopus, IEEE, ACS, ISI-Web of Knowledge, SproQuest Central…

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia sẽ thường xuyên tổ chức các buổi hướng dẫn khai thác nguồn thông tin KH&CN góp phần tác động tích cực tới hoạt động KH&CN và phát triển kinh tế-xã hội.

Phòng Thông tin