Th 5, 17/12/2015 | 11:43 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Lớp tập huấn về kỹ năng ứng xử trong quá trình xử lý công vụ

Ngày 15/12/2015, tại Hà Nội, Cục Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tổ chức Lớp tập huấn về kỹ năng ứng xử trong quá trình thực hiện công vụ...

Hiện nay, Nhà nước đã xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khá đồng bộ, đầy đủ làm cơ sở pháp lý cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Trong đó, Hiến pháp năm 2013 và pháp lệnh 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 về bảo vệ bí mật nhà nước đã bao trùm các vấn đề cơ bản nhất về bảo vệ bí mật nhà nước, từ các khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc đến trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong vấn đề bảo vệ bí mật nhà nước. Trước yêu cầu cấp thiết cần có sự hiểu biết một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, ngày 15/12/2015, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tổ chức Lớp tập huấn về kỹ năng ứng xử trong quá trình thực hiện công vụ dành cho cán bộ công tác trong Cục SHTT với sự tham gia của trung tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng Cục an ninh, Bộ Công an và ông Phạm Văn Thanh, Phó Chánh văn phòng Cục. Tham dự Lớp tập huấn có các lãnh đạo các phòng ban cùng toàn thể các cán bộ của Cục SHTT.
Thuyết trình của trung tá Đặng Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh chính trị nội bộ, Tổng Cục an ninh
 
Tại Lớp tập huấn, hai nội dung chính được giới thiệu là quy chế làm việc của Cục do ông Phạm Văn Thanh trình bày và một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước do trung tá Đặng Thị Hồng Nhung trình bày. Ông Phạm Văn Thanh đã trình bày và phân tích chi tiết toàn bộ Quy chế làm việc của Cục SHTT, trong đó nhấn mạnh vào mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quy chế cũng như khái quát về nội dung trong 11 chương của Quy chế. Trung tá Đặng Thị Hồng Nhung đã chỉ rõ nhiều khía cạnh liên quan đến vấn đề bí mật nhà nước, trong đó đáng chú ý là các nguy cơ bị lộ bí mật nhà nước thông qua sử dụng máy tính có kết nối mạng internet. Qua đó, các cán bộ Cục SHTT đã nâng cao nhận thức về kỹ năng ứng xử trong quá trình thực thi công việc, đặc biệt là vấn đề về công tác bảo vệ bí mật nhà nước đối với các công việc trong Cục.
Toàn cảnh Lớp tập huấn
 
Lớp tập huấn đã diễn ra trên tinh thần cởi mở, các đại biểu tham dự có nhiều ý kiến thảo luận rất sôi nổi, nhiều câu hỏi liên quan đã được các giảng viên giải đáp thỏa đáng. Lớp tập huấn đã nhận được sự đánh giá cao của các cán bộ Cục tham dự. Đây cũng là cơ hội để các cán bộ trao đổi về vai trò, tầm quan trọng của kỹ năng ứng xử trong quá trình thực hiện công vụ nhằm áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công việc hằng ngày của Cục SHTT.
Phòng Thông tin