Th 6, 28/04/2023 | 15:53 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Giới thiệu ấn phẩm “Cam kết về Sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định thương mại tự do”

Nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về sở hữu trí tuệ, vừa qua Cục Sở hữu trí tuệ đã phát hành sách cuốn tham khảo với tiêu đề: “Cam kết về Sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định thương mại tự do”.

 

Cuốn sách gồm năm chương và một Phụ lục tập trung vào các nội dung chính sau đây:

  • Giới thiệu chung về quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế;
  • Các cam kết liên quan đến sở hữu trí tuệ trong các điều ước quốc tế đa phương mà Việt Nam ký kết và tham gia;
  • Các cam kết liên quan đến sở hữu trí tuệ trong các điều ước quốc tế song phương mà Việt Nam ký kết và tham gia;
  • So sánh mức độ cam kết trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) và đánh giá sự tương thích của pháp luật Việt nam và các cam kết trong các FTA;
  • Một số vấn đề cần lưu ý;
  • Nội dung về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Xin trân trọng giới thiệu./.

Phòng Pháp chế và Chính sách