Th 3, 22/08/2017 | 15:38 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017...

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017 tổ chức tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và kế hoạch hướng dẫn ôn tập như sau:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra

Số báo danh và địa điểm làm bài kiểm tra của các thí sinh đủ điều kiện dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp 2017 được công bố trong Danh sách kèm theo thông báo này.

2. Kế hoạch hướng dẫn ôn tập

Thời gian:

Môn

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Pháp luật SHCN

08h30-16h30 ngày 19/9/2017

08h30-16h30 ngày 26/9/2017

Thông tin SHCN

08h30-16h30 ngày 20/9/2017

08h30-16h30 ngày 27/9/2017

Sáng chế - TKBT

08h30-16h30 ngày 21/9/2017

08h30-16h30 ngày 28/9/2017

Kiểu dáng công nghiệp

08h30-16h30 ngày 22/9/2017

08h30-16h30 ngày 29/9/2017

Nhãn hiệu - CDĐL

08h30-16h30 ngày 23/9/2017

08h30-16h30 ngày 30/9/2017

Địa điểm:

Tại Hà Nội: Hội trường tầng 3, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội;

Tại TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

3. Kế hoạch tổ chức làm bài kiểm tra

Thời gian: 27-29/10/2017.

Địa điểm: TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể và số phòng sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo vào tuần đầu tháng 10/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ (Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo), 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, điện thoại 024-38583069, máy lẻ 3232 hoặc 024-35406541 gặp đ/c Hồ Thị Mỹ, email: quanlysangtao@noip.gov.vn.

Toàn văn Thông báo số 6771/TB-SHTT ngày 18/8/2017 có thể tải về tại đây./.

Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo