Th 5, 27/12/2018 | 12:25 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo gia hạn nhận hồ sơ tham dự Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Ban Tổ chức Cuộc Thi Sáng chế thông báo gia hạn nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi Sáng chế 2018 đến hết ngày 31/01/2019 (thay vì ngày 31/12/2018).

Để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc Thi Sáng chế 2018 tìm hiểu và hoàn thiện hồ sơ dự thi theo đúng quy định, Ban Tổ chức Cuộc Thi Sáng chế thông báo gia hạn nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi Sáng chế 2018 đến hết ngày 31/01/2019 (thay vì ngày 31/12/2018).

Các hoạt động hướng dẫn, tư vấncho các tổ chức, cá nhân có giải pháp kỹ thuật đăng ký dự thi vẫn được thực hiện cho đến hết thời gian nhận hồ sơ dự thi nêu trên. Cụ thể:

1. Tại Hà Nội:

Hướng dẫn, tư vấn về hồ sơ đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng chế 2018:

 • Thời gian: Tất cả các ngày làm việc trong tuần, cho đến hết ngày 31/01/2019.
 • Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; điện thoại: 024.38586455.
 • Điện thoại: 024.38586455; email: cuocthisangche@noip.gov.vn.

Hướng dẫn tra cứu thông tin và viết bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích cho các tổ chức, cá nhân dự thi có yêu cầu:

 • Thời gian: Thứ Năm hằng tuần (cả sáng/chiều) đến hết ngày 31/01/2019
 • Địa điểm tư vấn: Trung tâm Thông tin Sở hữu công nghiệp, Phòng 402A (tầng 4 nhà A), Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế và viết bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu íchcần đăng ký trước thông qua email hoặc số điện thoại dưới đây (trước ít nhất 02 ngày làm việc, chậm nhất là chiều thứ ba của tuần đó).
 • Điện thoại: 024.38586454 hoặc 024.38583069 (máy lẻ 1471, 1485), email: phongthongtin@noip.gov.vn.
 • Mẫu Phiếu đăng ký hướng dẫn có thể tải về tại đây.

2. Tại TP. Hồ Chí Minh:

Hướng dẫn, tư vấn về hồ sơ đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng chế 2018 và thủ tục đăng ký sáng chế:

 • Thời gian: Tất cả các ngày làm việc trong tuần, cho đến hết ngày 31/01/2019.
 • Địa điểm: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh, lầu 7, số 17-19 Tôn Thất Tùng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Điện thoại: 028. 39208483 hoặc 028. 39208485 (máy lẻ 104), email: vanphong2@noip.gov.vn.

3. Tại TP. Đà Nẵng:

Hướng dẫn, tư vấn về hồ sơ đăng ký dự thi Cuộc thi Sáng chế 2018 và thủ tục đăng ký sáng chế:

 • Thời gian: Tất cả các ngày làm việc trong tuần, cho đến hết ngày 31/01/2019.
 • Địa điểm: Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng, tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
 • Điện thoại: 0236.3889955, email: vanphong3@noip.gov.vn.

 Dưới đây là các văn bản liên quan đến cuộc thi:

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG CHẾ 2018