Th 4, 12/12/2018 | 09:49 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tọa đàm về quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo

Ngày 07/12/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu...

Những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CM 4.0) có tác động sâu sắc đến đời sống kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh đó, vấn đề quản trị tài sản trí tuệ thực sự trở thành một nhu cầu hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu ở nước ta hiện nay. Nhằm cung cấp những hiểu biết cơ bản về vấn đề này và tăng cường nhận thức hơn nữa về vai trò của SHTT đối với các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu, Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức Tọa đàm “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào ngày 07/12/2018 tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tham gia Tọa đàm gồm hơn 100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu thuộc khu Công nghệ cao và trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Ông Nguyễn Đức Long – Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao đánh giá cao sự phối hợp giữa Cục Sở hữu trí tuệ với Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp Công nghệ cao trong thời gian vừa qua, nhất là thời gian gần đây trong việc tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp Ươm tạo xác lập, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. Việc tổ chức Tọa đàm này nằm trong một chuỗi hoạt động phối hợp giữa hai Cơ quan để đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Nguyễn Đức Long – Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp CNC phát biểu khai mạc

Các đại biểu tham dự Tọa đàm đã được nghe Báo cáo đề dẫn và 5 báo cáo chuyên đề do các chuyên gia đến từ Cục Sở hữu trí tuệ, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Bross & Công sự và Tập đoàn dệt may Việt Nam trình bày. Các báo cáo đã đề cập tới các vấn đề đáng quan tâm: Quyền sở hữu trí tuệ - Động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Thực trạng việc xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Xây dựng chiến lược SHTT của doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0; Quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ TSTT trong doanh nghiệp, cơ sở giảng dạy và nghiên cứu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0; v.v.. Các đại biểu đã thảo luận hết sức sổi nổi, thắng thắn và đi sâu vào những tình huống cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn…Những vướng mắc, những băn khoăn của các đại biểu đều được các báo cáo viên giải đáp thỏa đáng.

Các báo cáo viên trình bày  báo cáo

Toàn cảnh của Tọa đàm 

Phát biểu bế mạc Tọa đàm, ông Lê Tất Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ khẳng định: vấn đề quản trị tài sản trí tuệ là hết sức cần thiết và luôn được các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua. Cục Sở hữu trí tuệ rất mong các các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Cục Sở hữu trí tuệ cũng như Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiêp Công nghệ cao trong thời gian tới để chúng ta có cơ hội chia sẻ nhiều hơn các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quản trị tài sản trí tuệ nói riêng.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm đánh giá cao chủ đề và các nội dung của Tọa đàm, cùng với những kinh nghiệm của các chuyên gia đã tạo nên thành công của Tọa đàm và hy vọng thời gian tới các Tọa đàm với những nội dung liên quan cần được tổ chức nhiều hơn để các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu được tiếp cận nhiều hơn về quản trị tài sản trí tuệ nhằm giải quyết được rất nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn