Th 3, 28/03/2023 | 14:05 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Các bảng phân loại về sở hữu công nghiệp

Giới thiệu các bảng phân loại về sở hữu công nghiệp

I. SÁNG CHẾ

Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg)

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ SÁNG CHẾ THEO THỎA ƯỚC STRASBUORG, phiên bản 2024.01 áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024

PHẦN A: CÁC NHU CẦU CỦA ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
PHẦN B: CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ; GIAO THÔNG VẬN TẢI (B01-B43)
PHẦN B: CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ; GIAO THÔNG VẬN TẢI (B44-B99)
PHẦN C: HOÁ HỌC; LUYỆN KIM (C01-C07)
PHẦN C: HOÁ HỌC; LUYỆN KIM (C08-C99)
PHẦN D: DỆT; GIẤY
PHẦN E: XÂY DỰNG; MỎ
PHẦN F: PHẦN F: CƠ KHÍ; CHIẾU SÁNG; CẤP NHIỆT; VŨ KHÍ; KỸ THUẬT NỔ
PHẦN G: VẬT LÝ 
PHẦN H: ĐIỆN

 

II. KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (theo Thoả ước Locarno)

Bảng Phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (theo Thoả ước Locarno) phiên bản lần thứ 13 có thể tải về tại đây.

 

III. NHÃN HIỆU

1. Bảng phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ (theo Thỏa ước Nice). 

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ CÁC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THEO THỎA ƯỚC NICE, phiên bản 12-2024 áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024

Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ (theo Thỏa ước Nice) phiên bản 12-2024 áp dụng từ 01/01/2024

2. Bảng phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna). 

Bảng phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu (theo Thỏa ước Vienna) phiên bản lần thứ 8 có thể tải về tại đây: File PDF / File Excel 

 

3. Tài liệu tham khảo: Bản dịch tiếng Việt của gần 53.000 thuật ngữ ngoài Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ thuộc Công cụ Quản lý và cơ sở dữ liệu hàng hóa, dịch vụ Madrid (MGS), có thể sử dụng để tham khảo trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Xin lưu ý, tài liệu này chỉ dùng để tham khảo và không có sự ràng buộc về mặt pháp lýTài liệu tải về tại đâyFile PDF / File Excel 

 

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ (email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn).

Trân trọng./.

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp

 

 Tin mới nhất