CN, 11/04/2021 | 20:30 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về Bộ nhận diện IP Day 2021

Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải Bộ nhận diện Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 2021 để các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông về sự kiện.

Ngày 26/4 hàng năm, chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới để tìm hiểu về vai trò của sở hữu trí tuệ trong khuyến khích hoạt động đổi mới và sáng tạo. 

Năm 2021, Thông điệp cho Ngày Sở hữu trí tuệ 26-4 của WIPO là "Sở hữu trí tuệ & Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường".

Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải Bộ nhận diện Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới 2021 để các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông về sự kiện.

Tải về File JPG.

Tải về File AI.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn