Văn phòng Cục
Nguyễn Thị Nga
Chánh Văn phòng: Trần Văn Hiệp
Phòng 112 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38581116; 024.38583069 (máy lẻ: 1168)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Lê Văn
Phòng 114 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1666)
 
 
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Nguyễn Thị Nga
Quyền Trưởng phòng, Kế toán trưởng của Cục: Đào Thị Anh Thư
Phòng 108 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1115)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng: Võ Thái Hiệu
Phòng 111 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1163)
 
 
Phòng Tổ chức cán bộ
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng: Đỗ Thiên Hoàng
Phòng 301 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1371)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tuấn Anh
Phòng 408 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1460)
 
 
Phòng Đăng ký
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng: Cao Văn Hưng
Phòng 102 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1151)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thu Hằng
Phòng 102 nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 02438583069 (máy lẻ: 1106)
 
 
Phòng Pháp chế và Chính sách
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng: Đỗ Thị Hạnh
Phòng 208 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1201)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng: Hoàng Anh
Phòng 203 Nhà C, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ 3126)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thúy Liên
Phòng 207 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1211)
 
 
Phòng Hợp tác quốc tế
Nguyễn Thị Nga
Trưởng phòng: Nguyễn Đức Dũng
Phòng 412 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1404)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Giang
Phòng 411 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1429)
 
 
Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại
Nguyễn Thị Nga
Phó Cục trưởng kiêm Trưởng phòng: Lê Huy Anh
Phòng 205 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1356)
 
Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phương Minh
Phòng 312 Nhà A, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38583069 (máy lẻ: 1355)
 
 
Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Nga
Trưởng Văn phòng: Trần Giang Khuê
Địa chỉ: Số 31 Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3920 8485 - Fax: (028) 3920 8486.
 
 
Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TP. Đà Nẵng
Nguyễn Thị Nga
Phó trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng: Nguyễn Thị Thuý
Địa chỉ:Tầng 1, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363 889955 - Fax: 0236.3889977