Th 3, 15/02/2022 | 16:17 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tình hình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu 2021

Tình hình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu 2021

Trải qua năm thứ hai kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện và gây ra hậu quả khá nặng nề ở một số lĩnh vực, công tác thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu cũng không nằm ngoài sự tác động đó khi phải tuân thủ chế độ làm việc luân phiên, bảo đảm giãn cách. Trong khó khăn về quỹ thời gian làm việc eo hẹp, nhân lực giảm cộng với sức ép về trách nhiệm cần rút ngắn thời gian xử lý đơn, các thẩm định viên, cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu đã chủ động phân chia thời gian theo từng ca làm việc không quản ngày đêm.

Bên cạnh đó, việc phát động phong trào thi đua và tạo những điều kiện thuận lợi từ Lãnh đạo Cục, sự động viên, khích lệ kịp thời từ Lãnh đạo Trung tâm cũng như sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị liên quan cũng là những yếu tố giúp cho công tác thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu đã đạt được kết quả đáng mừng, vượt ngoài mong đợi và kế hoạch đề ra đầu năm 2021.

Đặc biệt hơn nữa khi đây là năm đầu tiên sau rất nhiều năm số lượng đơn kết thúc xử lý vượt cao hơn so với số lượng đơn đăng ký được tiếp nhận. Tính đến hết năm 2021, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu đã kết thúc xử lý là 54.046 đơn, tăng khoảng 6,58% so với năm 2020. Ngoài ra, việc xử lý các đơn sửa đổi, chuyển nhượng được thực hiện nhanh chóng, đúng thời hạn; thẩm định hình thức đơn về cơ bản bảo đảm đúng thời hạn.

Cũng trong năm 2021, Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu đã bắt tay vào xây dựng Quy chế thẩm định nhãn hiệu, lên kế hoạch triển khai làm dữ liệu các nhóm 35, 40, 42 và tiếp tục thúc đẩy việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI phục vụ công tác tra cứu… Đây là những công việc quan trọng, cấp bách cần sớm hoàn thành nhằm giúp cho công tác thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tạo được đột phá trong tương lai.

 

Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu