Th 7, 09/11/2019 | 19:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

DANH MỤC SÁCH, TẠP CHÍ CÓ THỂ TẢI VỀ

Danh mục Sách, Tạp chí về sở hữu trí tuệ có thể tải về (cần ghi rõ nguồn khi trích dẫn).

 
STT Tải về  Bìa sách Tên sách/Tác giả
Nhà xuất bản/Năm xuất bản
Video 1 TẢI VỀ

Bộ phim hoạt hình "VƯỜN NHIỆT ĐỚI": Tuyên truyền về Sở hữu trí tuệ cho thiếu nhi

VƯỜN NHIỆT ĐỚI (TẬP 1)

Phim hoạt hình tuyên truyền về sở hữu trí tuệ cho trẻ em, gồm 3 tập.

Bộ phim do JICA phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện.

XEM PHIM TẠI ĐÂY

Video 2 TẢI VỀ

VƯỜN NHIỆT ĐỚI (TẬP 2)

Phim hoạt hình tuyên truyền về sở hữu trí tuệ cho trẻ em, gồm 3 tập.

Bộ phim do JICA phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện.

XEM PHIM TẠI ĐÂY

Video 3 TẢI VỀ

VƯỜN NHIỆT ĐỚI (TẬP 3)

Phim hoạt hình tuyên truyền về sở hữu trí tuệ cho trẻ em, gồm 3 tập.

Bộ phim do JICA phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện.

XEM PHIM TẠI ĐÂY

 

1 Tải về

Tài liệu hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2014
Số trang sách theo file PDF: 142
 

2 Tải về

Tài liệu hướng dẫn tra cứu sáng chế của WIPO 

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2005
Số trang sách theo file PDF: 6
 

3 Tải về

Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2004
Số trang sách theo file PDF: 219

4 Tải về

Kiểm toán sở hữu trí tuệ

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2008
Số trang sách theo file PDF: 101

5 Tải về

Chuyển giao công nghệ thành công

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2008
Số trang sách theo file PDF: 28

6 Tải về

Tạo dựng một nhãn hiệu

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2006
Số trang sách theo file PDF: 18

7 Tải về

Tạo dáng sản phẩm

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2006
Số trang sách theo file PDF: 16

8 Tải về

Sáng tạo tương lai

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2008
Số trang sách theo file PDF: 26

9 Tải về

Hình thức thể hiện sáng tạo

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2008
Số trang sách theo file PDF: 35

10 Tải về

Mũi khâu thời gian

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2009
Số trang sách theo file PDF: 24

11 Tải về

Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Ritonavir

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)

Năm xuất bản: 2011
Số trang sách theo file PDF: 113

12 Tải về

Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Atazanavir

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)

Năm xuất bản: 2011
Số trang sách theo file PDF: 58

13 Tải về

Báo cáo toàn cảnh sáng chế về Vắc-xin phòng bệnh ngừa các bệnh truyền nhiễm chọn lọc

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)

Năm xuất bản: 2012
Số trang sách theo file PDF: 194
 

14 Tải về

Hướng dẫn sử dụng thông tin sáng chế

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 44

15 Tải về

Hướng dẫn đăng ký sáng chế

Năm xuất bản: 2007
Số trang sách theo file PDF: 13
 

16 Tải về

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu

Năm xuất bản: 2007
Số trang sách theo file PDF: 6
 

17 Tải về

Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Năm xuất bản: 2007
Số trang sách theo file PDF: 6
 

18 Tải về

Hướng dẫn đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ

Năm xuất bản: 2007
Số trang sách theo file PDF: 8
 

19 Tải về

Quy chế chung của ASEAN về thẩm định nội dung đơn đăng ký Nhãn hiệu (bản tiếng Việt)

Năm xuất bản: 
Số trang sách theo file PDF: 196
 

20 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2012
Số trang sách theo file PDF: 164
 

21 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ các hội,hiệp hội ngành nghề

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2012
Số trang sách theo file PDF: 100
 

22 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ các trường đại học, viện nghiên cứu

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 152

23 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 176

24 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ quản lý sở hữu trí tuệ thuộc các cơ quan nhà nước

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 164

25 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (cơ bản)

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 120

26 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (nâng cao)

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 100

27 Tải về

Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

Tên sách: Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ - Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2013
Số trang sách theo file PDF: 108

28 Tải về

Tài liệu hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế của châu Âu

Năm xuất bản: 2007
Số trang sách theo file PDF: 2
 

29 Tải về

Sáng chế (truyện tranh)

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Số trang sách theo file PDF: 12
 

30 Tải về

Nhãn hiệu (truyện tranh)

Nhà xuất bản: WIPO (Ấn phẩm được dịch và xuất bản với sự cho phép của WIPO)
Số trang sách theo file PDF: 12

31

Tải về

Tiếng Việt

Tiềng Anh

 

Chỉ dẫn địa lý - Di sản thiên nhiên và Văn hóa Việt

Geographical Indication - Natural & Cultural Heritage of Vietnam

Cục Sở hữu trí tuệ xuất bản dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)
Số trang sách theo file PDF: 131

32

Tải về

Tiềng Anh

Tiếng Việt

 

 

Hướng dẫn xây dựng Mạng lưới các Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo (TISC)


Bản tiếng Anh do WIPO công bố có thể tải về tại đây.
Bản dịch tiếng Việt (dùng để tham khảo) có thể tải về tại đây.

 

33

Tải về

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

 


Mạng lưới Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (TISCs) của WIPO

Báo cáo năm 2016 


Bản tiếng Anh do WIPO công bố có thể tải về tại đây.
Bản dịch tiếng Việt (dùng để tham khảo) có thể tải về tại đây

34

Tải về

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

 

Mạng lưới Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (TISCs) của WIPO

Báo cáo năm 2017 


Bản tiếng Anh do WIPO công bố có thể tải về tại đây.
Bản dịch tiếng Việt (dùng để tham khảo) có thể tải về tại đây

35

Tải về

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

 

Mạng lưới Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (TISCs) của WIPO

Báo cáo năm 2018 


Bản tiếng Anh do WIPO công bố có thể tải về tại đây.
Bản dịch tiếng Việt (dùng để tham khảo) có thể tải về tại đây

36

Tải về

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

 

Mạng lưới Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (TISCs) của WIPO

Tăng cường đổi mới sáng tạo thông qua kiến thức và chuyên môn


Bản tiếng Anh do WIPO công bố có thể tải về tại đây.
Bản dịch tiếng Việt (dùng để tham khảo) có thể tải về tại đây

37

Tải về

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

 

Lộ trình xây dựng Mạng lưới các Trung tâm hỗ trợ công nghệ và Đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp (TISC)


Bản tiếng Anh do WIPO công bố có thể tải về tại đây.
Bản dịch tiếng Việt (dùng để tham khảo) có thể tải về tại đây

38

Tải về

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

 

Quy chế chung về thẩm định nội dung đối với nhãn hiệu

 


Bản tiếng Anh do ASEAN công bố có thể tải về tại đây.
Bản dịch tiếng Việt có thể tải về tại đây

39

Tải về

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

 

Hệ thống La Hay

 

Bản tiếng Anh do ASEAN công bố có thể tải về tại đây.
Bản dịch tiếng Việt có thể tải về tại đây

40

Tải về

Tiếng Anh

Tiếng Việt

 

 

Làm cách nào để thực thi quyền SHTT của bạn tại Việt Nam

 

Bản tiếng Anh có thể tải về tại đây.
Bản dịch tiếng Việt có thể tải về tại đây

41

Tải về

Tiếng Việt

 

 

Sở hữu Trí tuệ và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

 

 

42

Tải về

Tiếng Việt

Những ý tưởng táo bạo

- Cẩm nang về sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp

43

Tải về

Tiếng Việt

Tạo dáng sản phẩm

- tài liệu hướng dẫn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

44

Tải về

Tiếng Việt

Sáng tạo tương lai

- tài liệu hướng dẫn bảo hộ sáng chế dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

45

Tải về

Tiếng Việt

Tạo dựng nhãn hiệu

- tài liệu giới thiệu về nhãn hiệu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

 

 

 Tin mới nhất