Th 5, 28/05/2020 | 15:17 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Đắk Nông

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Đắk Nông đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Đắk Nông đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2006-01225   Hệ thống đồng tiền sóng Vương Hà Hải
2 1-2007-01611   Thuốc đuổi muỗi từ hoa Allamanda Cathartica L. Vương Hà Hải
3 1-2011-00805   Thuốc và nhang đuổi muỗi nguyên liệu từ hoa Allamanda Cathartica L Vương Quốc Dũng
4 1-2012-01589   Thùng trồng cây Nguyễn Quang Ngọc
5 1-2012-02397   Thuốc để điều trị bệnh cho cây trồng do virut gây ra Mạc Văn Thãn
6 1-2012-02967   Đĩa bay hàng không máy 3 cực không năng lượng Cù Quang Sỹ
7 1-2014-00150   Máy phun thuốc trừ sâu Nguyễn Văn Tuấn
8 1-2014-02646   Máy tuốt cà phê Nguyễn Đức Thống
9 1-2015-03267 1-0021500 Thiết bị, tổ hợp thiết bị và hệ thống biến đổi năng lượng sóng-gió Ngô Văn Quýnh

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Đắk Nông đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2007-00126 2-0001003 Hệ thống kết nối cầu sau của xe máy cày tay Ngô Viết Hường
2 2-2011-00292 2-0001830 Máy hái cà phê cầm tay Nguyễn Đức Thống
3 2-2011-00301 2-0001522 Cánh quạt của tuabin phát điện thủy lực Ngô Văn Quýnh
4 2-2012-00080   Hệ thống phát điện nhờ sức gió Ngô Văn Quýnh
5 2-2015-00224 2-0001649 Chế phẩm diệt vật gây hại cho cây trồng Mạc Văn Thãn
6 2-2015-00225 2-0001745 Thùng trồng cây và hệ thống thùng trồng cây Nguyễn Quang Ngọc
7 2-2018-00234   Máy bay tàn hình máy 3 cực năng lượng Cù Quang Sỹ 
8 2-2018-00235   Máy 3 cực không năng lượng Cù Quang Sỹ 

 

Cục Sở hữu trí tuệ