Th 5, 28/05/2020 | 15:15 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Cà Mau

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Cà Mau đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Cà Mau đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-1999-01077   Phương pháp tính toán phát triển bền vững Phạm Đình Đôn
2 1-2013-00740 1-0016835 Thiết bị đào hút bùn Lê Minh Tâm
3 1-2013-01050   Động cơ vĩnh cửu - động cơ không cần dùng thêm, nhiên liệu, năng lượng Nguyễn Hữu Chí
4 1-2015-02318 1-0019833 Thước đa chức năng Dương Vĩnh Trung
5 1-2015-02403   Khung vây di động Phạm Văn Thành
6 1-2015-02404   Giàn giáo đa năng Phạm Văn Thành
7 1-2015-02405   Cọc khoan nhồi có mấu Phạm Văn Thành
8 1-2015-02406   Cốp pha gỗ áo sắt Phạm Văn Thành
9 1-2015-03887   Dụng cụ hỗ trợ luồn dây cáp qua vòng treo cáp viễn thông Trịnh Trọng Khal
10 1-2015-04298   Máy điện gió khí nén Phạm Văn Thành
11 1-2016-03770   Máy cày dùng cho vùng đất ngập nước và cụm lưỡi cày dùng cho máy cày này Nguyễn Văn Rô
12 1-2016-04846   Dụng cụ dạy học môn bóng chuyền Đặng Thành Long
13 1-2017-00182   Máy khoan cọc nhồi độ sâu không giới hạn Phạm Văn Thành
14 1-2017-01612   Xe lưỡng cư thi công thảm bê tông bảo vệ bờ Phạm Văn Thành
15 1-2017-01823   Tường rỗng nhựa tái chế Phạm Văn Thành

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Cà Mau đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2015-00175 2-0001553 Quy trình sản xuất dịch thủy phân đầu và vỏ tôm Công ty Cổ phần Việt Nam Food
2 2-2016-00150   Dụng cụ hỗ trợ luồn dây cáp qua vòng treo cáp viễn thông Lê Tiến Hùng
3 2-2018-00541   Dụng cụ dạy học môn bóng chuyền Đặng Thành Long 
4 2-2019-00503   Máy cày dùng cho vùng đất ngập nước và lưỡi cày dùng cho máy cày này Nguyễn Văn Rô
5 2-2019-00517   Kè ly tâm giảm sóng xa bờ tạo bãi bảo vệ bờ biển Tô Quốc Nam

 

Cục Sở hữu trí tuệ