Th 5, 28/05/2020 | 15:16 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Cao Bằng

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Cao Bằng đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Cao Bằng đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2014-02340   Tuabin nước phát điện trục ngang được lắp trong nhà chứa tuabin nước Hoàng Văn Nóong
2 1-2014-02341   Máy bơm nước không phớt trục dọc, được chứa trong nhà chứa máy bơm Hoàng Văn Nóong
3 1-2014-02342   Đập thủy điện gia cố bằng sắt thép Hoàng Văn Nóong
4 1-2014-03165   Thiết bị cáp treo thuyền người qua sông tự tời kéo Hoàng Văn Noóng
5 1-2015-01313   Ren ốc vít hai mặt Hoàng Bắc
6 1-2015-03713   Đập thuỷ điện, thuỷ lợi gia cố thêm sắt tấm và bê tông cốt thép ngoài thân đập Hoàng Văn Noóng
7 1-2015-03714   Nhà máy đa năng chống lũ lụt Hoàng Văn Noóng
8 1-2015-04866   ống van đóng, xả nước đập thuỷ điện, thuỷ lợi đa năng Hoàng Văn Noóng
9 1-2016-02087   Tuabin nước trục đứng đa năng Hoàng Văn Noóng
10 1-2017-02240   Hệ thống và quy trình xử lý rác Bế Thị Diệp Hà

 

 Cục Sở hữu trí tuệ