Th 5, 28/05/2020 | 15:20 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Hà Tĩnh

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Hà Tĩnh đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Hà Tĩnh đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-1999-00067 1-0004344 Ghế đa năng Phan Xiêm Tính
2 1-2004-00703   Đập không trôi Hoàng Hữu Hà
3 1-2004-00708   Phương pháp mở rộng và nâng cấp mặt cầu mà không phải làm lại cầu mới Hoàng Hữu Hà
4 1-2004-00712   Đường ống vượt ngầm với gia tải neo Hoàng Hữu Hà
5 1-2004-00725   Nhà ở cho vùng có động đất Hoàng Hữu Hà
6 1-2008-01130 1-0017263 Đập trụ neo Công ty TNHH Hồng Lâm
7 1-2008-01335 1-0017264 Đập hộp neo Công ty TNHH Hồng Lâm
8 1-2008-02186 1-0010290 Đập bản dầm Công ty TNHH Hồng Lâm
9 1-2008-03171   Rô bốt thay đĩa cho đầu đọc đĩa CD Phạm Văn Tuân
10 1-2010-00935   Dụng cụ hỗ trợ thụ tinh, hỗ trợ tình dục Trần Nguyên Phú
11 1-2014-01239   Bát ăn cơm Nguyễn Bùi Anh Tuấn
12 1-2015-02079   Chế tạo các mẫu vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa polyetylen (PE) và hạt sericit biến tính bởi axit stearic Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Xuân Hà Tĩnh
13 1-2015-03786   Vật liệu compozit bao gồm nhựa nhiệt dẻo và sericit biến tính, và quy trình chế tạo vật liệu này Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Xuân Hà Tĩnh
14 1-2017-00256   Hệ thống sản xuất nước mắm Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hà Tĩnh
15 1-2017-01723   Giáp lồng quay và phương pháp bảo vệ có sử dụng giáp lồng quay này Nguyễn Bùi Anh Tuấn
16 1-2018-00107   Đê hộp giảm sóng di động Công ty TNHH Hồng Lâm 
17 1-2018-05089   Máy cấy lúa Phan Văn Hữu
18 1-2019-02585   Mảng, mái cao su tiêu năng chống sạt lở bờ biển Lê Đắc Thanh

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Hà Tĩnh đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2004-00084   Nhà ở ở mép đê phía đồng Hoàng Hữu Hà
2 2-2008-00082 2-0000868 Tấm đựng tiền xu và vật đựng có gắn tấm đựng tiền xu này Nguyễn Quốc Long
3 2-2009-00219   Ghế vệ sinh di động Trần Nguyên Phú
4 2-2019-00206 2-0002164 Vật liệu compozit bao gồm nhựa nhiệt dẻo và serixit biến tính và quy trình chế tạo vật liệu này Công ty cổ phần đầu tư Vạn Xuân Hà Tĩnh

 

Cục Sở hữu trí tuệ