Th 5, 28/05/2020 | 15:26 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Phú Yên

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Phú Yên đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Phú Yên đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2003-00998   Giải pháp xử lý nước nuôi tôm Nguyễn Đức Huy
2 1-2009-02351   Thiết bị xử lý nước cấp nuôi tôm Nguyễn Đức Huy
3 1-2011-00235   Máy tiện, khoan gỗ kết hợp Tổ hợp tác Hồng Quang
4 1-2014-02885   Thiết bị để điều trị bệnh về cột sống Lê Phạm Bá Khánh
5 1-2014-03170   Giường dành cho người bị bại liệt Nguyễn Văn Thắng
6 1-2015-04292   Xe lăn điện dạng đứng Nguyễn Văn Thắng
7 1-2015-04977   Bàn cờ bốn người chơi Huỳnh Thanh Duy
8 1-2016-04227   Quy trình nghiền CURCUMIN Lê Văn Giắt
9 1-2016-04248   Thiết bị điều khiển máy cắt sử dụng laze trong môi trường mạng và quy trình sử dụng thiết bị này Ngô Huỳnh Ngọc Khánh
10 1-2018-02726   Hệ thống hòa tách thủy luyện để thu hồi kim loại quý tinh khiết và xử lý khí thải có tính axit Huỳnh Kim Hổ 

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Phú Yên đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2018-00034 2-0001700 Thiết bị để điều trị bệnh về cột sống Lê Phạm Bá Khánh 
2 2-2018-00087   Phương pháp sản xuất nước mắm Đặng Thanh Tùng 
3 2-2018-00321   Hệ thống hố ga thu nước mưa và ngăn mùi, ngăn triều Công ty TNHH Xây dựng Tiến Lâm

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất