Th 5, 28/05/2020 | 15:27 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Quảng Nam

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Quảng Nam đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Quảng Nam đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-1995-01607 1-0001236 động cơ rôto Trần Quang Hiệp
2 1-2004-01145   Phương pháp kích thích cây dó để tạo trầm hương và trầm hương thu được  Nguyễn Hoàng Huy 
3 1-2009-01200   Phương pháp khai thác khí sinh học, điều áp bằng khí nén, có cơ cấu làm kín nước và không khí từ công trình xử lý chất thải hữu cơ Đỗ Văn Tuân
4 1-2010-02178   Thiết bị và tàu cắt vớt bèo tây Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lộc Nam
5 1-2014-02016   Màu vẽ trên lụa, phương pháp pha chế màu vẽ và lụa được vẽ bằng màu này Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ Bắc & Trung
6 1-2015-04699   Máy tạo bọt khí cỡ micromet và cơ cấu tạo bọt khí của máy tạo bọt khí này Trần Bá Cương John
7 1-2016-00076   Hộp số truyền động Nguyễn Mạnh Tuấn
8 1-2016-02717   Xe đẩy hai chiều có cơ cấu điều chỉnh đảo chiều Phạm Minh Mận
9 1-2018-04288   Hộp số truyền động Nguyễn Mạnh Tuấn

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Quảng Nam đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2008-00052 2-0000835 Thước kẻ Nguyễn Đình Châu

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất