Th 5, 28/05/2020 | 15:47 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Vĩnh Long

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Vĩnh Long đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Vĩnh Long đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2005-01055 1-0006586 Hệ thống tuyển, rửa, vận chuyển và khai thác cát Doanh nghiệp tư nhân Tân Hiệp Phát II
2 1-2005-01763   Hệ thống định lượng trộn gạo premix sắt Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Vĩnh Long
3 1-2008-00860   Cơ cấu dẫn không khí phụ vào động cơ xe gắn máy Đặng Hoàng Sơn
4 1-2008-02705 1-0017623 Thiết bị tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ Đặng Hoàng Sơn
5 1-2009-00297   Thiết bị cung cấp khí phụ Phan Hoàng Nam
6 1-2010-03282   Máy sơn đa năng Nguyễn Thế Vũ
7 1-2015-01035   Búp sen tưới vườn nón lá ngược Võ Thành Văn
8 1-2015-04718   Quy trình sản xuất rượu nóng Nguyễn Văn Đém
9 1-2017-03663   Hệ thống tuyển, rửa và khai thác cát Doanh nghiệp tư nhân Tân Hiệp Phát II
10 1-2019-00331   Cơ cấu tạo nếp gấp đôi trên thân của khuôn làm nước đá cây Hộ kinh doanh Tân Thuận
11 1-2019-00332   Cơ cấu tạo ra nếp gấp đôi trên đáy của khuôn làm nước đá cây Hộ kinh doanh Tân Thuận
12 1-2019-00333   Cơ cấu xếp nếp gấp đôi trên thân của khuôn làm nước đá cây Hộ kinh doanh Tân Thuận

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Vĩnh Long đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-1990-00050 2-0000035 Máy xay xát Võ Văn Duy Liêm
2 2-1997-00010 2-0000213 Máy dệt chiếu cói Phan Thị Mỹ Hạnh
3 2-1997-00018 2-0000260 Phương pháp sản xuất chiếu lá buông Phan Thị Mỹ Hạnh
4 2-2003-00058 2-0000478 Công cụ định hình chậu cảnh Nguyễn Thành Hiệp
5 2-2008-00272 2-0000883 Hệ thống định lượng - trộn gạo premix sắt Công ty cổ phần lương thực - thực phẩm Vĩnh Long
6 2-2010-00021 2-0000836 Cơ cấu dẫn không khí phụ vào động cơ xe gắn máy Đặng Hoàng Sơn
7 2-2010-00143 2-0000966 Thiết bị cung cấp khí phụ cho động cơ xe gắn máy Nguyễn Minh Sang 
8 2-2011-00237   Cơ cấu cung cấp sợi cho máy xe sợi cói Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Vĩnh Long
9 2-2017-00315   ống bọc dùng cho hệ thống đường dây điện trung thế Công ty điện lực Vĩnh Long

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất