Th 2, 25/06/2012 | 17:22 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Khảo sát nhu cầu sử dụng Công báo SHCN bản giấy

Cục SHTT ban hành công văn số 4544/SHTT-TT về khảo sát nhu cầu sử dụng Công báo SHCN bản giấy...

Ngày 25/6/2012 Cục SHTT ban hành công văn số 4544/SHTT-TT về khảo sát nhu cầu sử dụng Công báo SHCN bản giấy.

Toàn văn công văn số 1544/SHTT-TT có thể tải về tại đây.

Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng Công báo SHCN bản giấy có thể tải về tại đây./.

Cục SHTT