Th 5, 09/05/2024 | 09:22 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự tập huấn trực tuyến về thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (tháng 5/2024)

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về các buổi hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (miễn phí, theo hình thức trực tuyến) trong tháng 5 năm 2024.

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong tháng 5 năm 2024, Cục Sở hữu trí tuệ giao Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan trong Cục triển khai các buổi hướng dẫn miễn phí theo hình thức trực tuyến như sau:

STT Chuyên đề Thời gian
1 Thủ tục đăng ký và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế 8h30 - 11h30, Thứ ba 21/5/2024
2 Hướng dẫn tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp   14h00 - 17h00, Thứ ba 21/5/2024
3 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin nhãn hiệu 8h30 - 11h30, Thứ tư 22/5/2024
4 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp 14h00 - 17h00, Thứ tư 22/5/2024

 

 

Quí vị đăng ký thành công đề nghị tham gia vào nhóm zalo của lớp (có trong biểu mẫu đăng ký trực tuyến) để nhận thông tin về lớp học. Đường dẫn tham dự lớp học (trên nền tảng zoom) sẽ được gửi trên nhóm zalo trước khi sự kiện diễn ra. Đại biểu lưu ý đăng nhập trước giờ học 15 phút để đảm bảo cho công tác tổ chức được thành công.

Trong trường hợp số lượng đại biểu đăng ký vượt quá số lượng cho phép, Ban tổ chức kính mời các đại biểu đăng ký sau chuyển sang buổi học tiếp theo gần nhất.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, Email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.

Trân trọng./.

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp