Th 4, 23/01/2013 | 18:15 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo đề xuất dự án Thuộc Chương trình 68 để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2014-2015

Bộ KH&CN đã ký và gửi Công văn số 162/BKHCN-SHTT ngày 18/01/2013 tới các đơn vị có liên quan hướng dẫn đề xuất các dự án để tuyển chọn...

Thi hành Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015, ngày 18/01/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký và gửi Công văn số 162/BKHCN-SHTT tới các đơn vị có liên quan hướng dẫn đề xuất các dự án để tuyển chọn cho thực hiện trong 2 năm 2014-2015, cụ thể như sau:
1. Đối với việc đề xuất các dự án Trung ương quản lý
(i) Phù hợp với mục tiêu và nội dung Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 nêu tại Điều 1 Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
(ii) Ưu tiên các loại dự án liên quan đến các nội dung sau đây:
- Áp dụng sáng chế của Việt Nam đang được bảo hộ, sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ hoặc hết thời hạn bảo hộ tại Việt Nam;
- Áp dụng và phát triển giá trị của các giống cây trồng mới được bảo hộ;
- Triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép đối tượng sở hữu trí tuệ;
- Áp dụng các quy trình quản lý, kết quả nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ, đặc biệt là các đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ cho đặc sản địa phương;
- Xây dựng và vận hành tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ trong Viện Nghiên cứu;
- Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm thủy, hải sản;
- Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý.
2. Đối với việc đề xuất các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý
Chỉ đề xuất các dự án có nội dung liên quan đến các dự án thuộc Chương trình đã được triển khai điểm, nghiệm thu trong giai đoạn 2005-2012, cụ thể như sau:
- Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc thù của địa phương. Ưu tiên các địa phương chưa được phê duyệt cho triển khai loại dự án này;
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên đài truyền hình địa phương.
3. Nội dung đề xuất dự án
Nội dung đề xuất các dự án bao gồm: Tên dự án; loại dự án (Trung ương quản lý hoặc Trung ương uỷ quyền cho địa phương quản lý); căn cứ đề xuất và xây dựng dự án; mục tiêu; nội dung, phương án triển khai và dự kiến sản phẩm, kết quả của dự án.
Các nội dung đề xuất đề nghị gửi trước ngày 28/2/2013 về địa chỉ:
Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 04.35571843; 04.38583069 (198,222); Fax: 04.35575064
Công văn đề nghị đề xuất các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2014-2015 có thể tải về tại đây.
 
Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn