Th 4, 05/06/2024 | 13:36 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 344/TB-VPC ngày 04/6/2024 về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 314/TB-VPC ngày 21/5/2024 của Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-SHTT ngày 03/6/2024 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Sau khi hết thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá, Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ nhận được 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia của Công ty Đấu giá Hợp danh RBA. Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ năng lực và phương án tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là Xe ô tô 12 chỗ biển kiểm soát 31A-5341, giá khởi điểm 24.024.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tư triệu, không trăm hai mươi tư nghìn đồng) cụ thể như sau:

  • Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH RBA.
  • Địa chỉ: Số 7, ngõ 47 phố Trần Hòa, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Mã số thuế: 0110190297
  • Đại diện: Bà Nguyễn Thị Tấm          Chức vụ: Giám đốc

 Đề nghị Công ty Đấu giá Hợp danh RBA đến làm việc với Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ để đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản./.

Chi tiết thông báo 344/TB-VPC có thể xem tại đây.

Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ