Th 6, 05/10/2012 | 17:03 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mở đăng ký tham dự Khóa đào tạo trực tuyến về sở hữu trí tuệ

Cục SHTT mở Khóa đào tạo trực tuyến DL-101VN (Tổng quan về sở hữu trí tuệ) đợt 2 năm 2012 từ ngày 12/11/2012 đến ngày 28/12/2012...

Khóa đào tạo trực tuyến DL-101VN (Tổng quan về sở hữu trí tuệ) đợt 2 năm 2012 sẽ được tổ chức từ ngày 12/11/2012 đến ngày 28/12/2012. Hệ thống đào tạo trực tuyến sẽ mở cho phép đăng ký từ ngày 05/10/2012 đến hết ngày 09/11/2012 tại địa chỉ: http://e-learning.noip.gov.vn
Mọi thắc mắc về việc đăng ký xin liên hệ qua email: e-learning.noip.gov.vn
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo