Th 5, 01/12/2022 | 08:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mời tham dự Hội thảo trực tuyến của WIPO về Hệ thống La Hay dành cho các nước trong khu vực ASEAN

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến để giới thiệu về Hệ thống La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp dành cho các nước trong khu vực ASEAN, diễn ra từ 15h00 đến 17h30 (giờ Hà Nội), ngày 01/12/2022.

Tại Hội thảo, các chuyên gia WIPO sẽ giới thiệu tổng quan về Hệ thống La Hay cũng như cách thức để nộp đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp qua Hệ thống La Hay. Đồng thời, Hội thảo cũng sẽ mời một số đại biểu quốc tế chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc sử dụng Hệ thống La Hay.

Ngôn ngữ làm việc của hội thảo là tiếng Anh.

Chi tiết về chương trình của Hội thảo và đường dẫn đăng ký tham dự xem tại:

https://wipo-int.zoom.us/webinar/register/WN_wcmA_ApGQfOSKMQxI4Slkg

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới nội dung của sự kiện, xin vui lòng đăng ký theo đường dẫn trên, sau đó gửi thông tin (bao gồm: họ tên và đơn vị công tác) vào hòm thư dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ tổng hợp.

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo./.