Th 3, 01/11/2022 | 17:06 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mời tham dự sự kiện trực tuyến của WIPO với chủ đề “Đối thoại cấp cao về mở khóa tài chính cho tài sản vô hình”

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) sẽ tổ chức một sự kiện trực tuyến với chủ đề “Đối thoại cấp cao về mở khóa tài chính cho tài sản vô hình”, diễn ra từ 16h00 đến 21h15 (giờ Hà Nội), ngày 01/11/2022.

Mục tiêu của sự kiện nhằm tạo diễn đàn trao đổi xoay quanh vấn đề tài sản vô hình và cách thức sử dụng tài sản vô hình để huy động vốn phục vụ việc mở rộng quy mô kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp, cũng như những thách thức và giải pháp tiềm năng cho vấn đề này.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh và sở hữu trí tuệ trên thế giới.

Ngôn ngữ làm việc của hội thảo là tiếng Anh.

Chi tiết về chương trình của sự kiện và đường dẫn đăng ký tham dự xem tại:

https://www.wipo.int/sme/en/events/high-level-conversation.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=6703051ec1-EVENT_FINANCE_EN_241022&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-6703051ec1-256878146

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới nội dung của sự kiện, xin vui lòng đăng ký theo đường dẫn trên, sau đó gửi thông tin (bao gồm: họ tên và đơn vị công tác) vào hòm thư dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ tổng hợp.

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo./.