Th 2, 17/10/2022 | 16:21 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Tổ chức Lớp tập huấn “Bảo hộ nhãn hiệu nhằm phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chí Thương hiệu quốc gia Việt Nam”

Chương trình THQG Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức 02 Lớp tập huấn “Bảo hộ nhãn hiệu nhằm phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chí Thương hiệu quốc gia Việt Nam” với các thông tin cụ thể như sau:

Trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia (THQG) Việt Nam năm 2022, với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là kiến thức và kỹ năng về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở trong nước và nước ngoài cho các doanh nghiệp có nhu cầu và tiềm năng tham gia Chương trình THQG Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức 02 Lớp tập huấn “Bảo hộ nhãn hiệu nhằm phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chí Thương hiệu quốc gia Việt Nam” với các thông tin cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: giúp doanh nghiệp nhận diện được các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, hướng dẫn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong và ngoài nước, quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững;

2. Hình thức và địa điểm: Tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh;

3. Thời gian dự kiến:

                                -  02 ngày vào tuần đầu tháng 11/2022 tại TP.Hồ Chí Minh;

                                -  02 ngày vào tuần cuối tháng 11/2022 tại Hà Nội

4. Thành phần: Học viên đến từ các tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu, đã tham gia hoặc mong muốn tham gia Chương trình THQG Việt Nam

5. Báo cáo viên: Các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu

6. Học phí: Miễn phí (dành cho học viên đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký kèm theo).

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý doanh nghiệp/đơn vị điền thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi lại trước ngày 26/10/2022 tới địa chỉ sau:

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn - Cục Sở hữu trí tuệ

Email: trungtamndht@ipvietnam.gov.vn

Điện thoại: 0243.8583069 ( máy lẻ 4165)  hoặc 0967889574 (chị Thu Trang)

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các doanh nghiệp/đơn vị quan tâm đăng ký tham dự lớp tập huấn./.

 

Trung Tâm Nghiên Cứu, Đào Tạo Và Hỗ Trợ, Tư Vấn