Th 6, 22/03/2013 | 10:50 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về dự kiến tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2013

Thông báo về dự kiến tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2013...

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 2212/TB-SHTT ngày 21 tháng 3 năm 2013 về dự kiến tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
Toàn văn của Thông báo có thể tải về tại đây.
Phòng Pháp chế và Chính sách