Th 4, 13/12/2017 | 16:29 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về kết quả Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2017

Thông báo về kết quả Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2017...

Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 10509/TB-SHTT ngày 04/12/2017 thông báo về kết quả Hội nghị quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2017.

Toàn văn Thông báo số 10509/TB-SHTT ngày 04/12/2017 có thể tải về tại đây.

Cục SHTT