Th 3, 11/10/2022 | 13:48 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội nghị trực tuyến về “Doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng nhanh” của EPO

Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) phối hợp với Hiệp hội các nhà quản lý lixăng quốc tế (LESI) tổ chức Hội nghị trực tuyến về “Doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng nhanh”, diễn ra từ ngày 21-22/10/2022.

Hội nghị nhằm hỗ trợ các cán bộ ra quyết định kinh doanh trong các doanh nghiệp sử dụng công nghệ (đặc biệt là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ) tìm hiểu cách thức sử dụng sở hữu trí tuệ để phát triển hoạt động kinh doanh.

Đối tượng tham dự bao gồm:

•              Các cán bộ ra quyết định kinh doanh của các doanh nghiệp;

•              Chuyên gia SHTT;

•              Nhà đầu tư;

•              Tổ chức nghiên cứu.

Hội nghị tập trung vào hai nội dung chính:

•              Nội dung về kinh doanh sẽ tập trung vào các chiến lược SHTT - cách thức SHTT có thể hỗ trợ hiệu quả các mô hình kinh doanh cũng như việc thực thi và định giá SHTT.

•              Nội dung về SHTT sẽ tập trung hướng dẫn về quản trị SHTT – các thực tiễn tốt liên quan đến đổi mới sáng tạo mở, sử dụng thông tin sáng chế và quản lý rủi ro.

Hội nghị có bốn bài phát biểu dẫn đề và tám phiên họp toàn thể. Những nội dung này sẽ tạo điều kiện cho người tham gia cơ hội gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và được chia sẻ những hiểu biết mới nhất của họ và các kinh nghiệm thực tế.

Thời gian tổ chức Hội nghị

•              Từ 08.00 đến 12.00 ngày 21/10 và 22/10/2022. (theo múi giờ chuẩn Trung Âu - CET)

Đăng ký tham dự miễn phí tại đường link sau: https://www.epo.org/htb-conference

Ngôn ngữ được sử dụng tại sự kiện là tiếng Anh.

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo để các đối tượng quan tâm biết và đăng ký tham dự./.

 

Phòng Hợp tác quốc tế