Th 3, 18/12/2012 | 09:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc đăng ký tổ chức/tham dự các hoạt động đào tạo về SHTT dành cho Sở KH&CN

Cục SHTT phối hợp tổ chức các hoạt động đào tạo về sở hữu trí tuệ dành cho Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương...

Nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý về sở hữu trí tuệ của cán bộ các cơ quan quản lý địa phương và nhận thức của các chủ thể liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ có kế hoạch phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các hoạt động phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ và các khóa đào tạo ngắn hạn về sở hữu trí tuệ (công văn số 10235/SHTT-NCĐT ngày 13/12/2012).
Để chủ động bố trí thời gian, nhân lực tham gia tổ chức tốt các hoạt động đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị các quý Sở lập và thông báo kế hoạch tổ chức/tham dự các hoạt động nêu trên trước ngày 15/01/2013 về địa chỉ:
Cục Sở hữu trí tuệ (Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo)
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04.38586455, 04.38583069 (máy lẻ 205); Fax: 04.38588449
Email: rtc_noip@yahoo.com
Toàn văn công văn số 10235/SHTT-NCĐT ngày 13/12/2012 và mẫu phiếu đăng ký có thể tải tại đây.
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo