Th 6, 08/06/2012 | 12:26 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý SHTT

Cục SHTT đã ban hành Công văn số 3750/SHTT-PCCS về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý SHTT...

Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Công văn số 3750/SHTT-PCCS ngày 04 tháng 6 năm 2012 gửi các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý SHTT.
Toàn văn của Công văn số 3750/SHTT-PCCS có thể tải về tại đây.
Mẫu Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về SHTT có thể tải về tại đây.
Cục SHTT