Th 4, 24/10/2012 | 16:44 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh

Cục SHTT thông báo chuyển trụ sở làm việc của Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh...

Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.Hồ Chí Minh trước đây được đặt tại 27B đường Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Tel: (08) 3932 2714, (08) 3932 2715, Fax: (08) 3932 2716).
Nay Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.Hồ Chí Minh được chuyển về địa chỉ sau:
8A/1 Nguyễn Cảnh Chân,
Phường Nguyễn Cư Trinh,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,
Tel: (08) 3920 8483, (08) 3920 8485,
Fax: (08) 3920 8486.
Vì vậy, Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ công tác./.
Cục Sở hữu trí tuệ