Th 3, 23/07/2013 | 17:35 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ đã gửi công văn 6335/SHTT- PCCS ngày 23/7/2013 về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý sở hữu trí tuệ...

Cục Sở hữu trí tuệ đã gửi công văn 6335/SHTT- PCCS ngày 23/7/2013 về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý sở hữu trí tuệ cho các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
- Toàn văn công văn số 6335/SHTT- PCCS có thể tải về tại đây.
- Mẫu báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ có thể tải về tại đây.
Phòng Pháp chế và Chính sách