Th 3, 17/10/2017 | 08:45 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp năm 2017

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 8673/TB-SHTT ngày 16/10/2017 về kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp năm 2017...

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 8673/TB-SHTT ngày 16/10/2017 về kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp năm 2017.

Thông báo số 8673/TB-SHTT ngày 16/10/2017 có thể tải về tại đây.

Phụ lục về mẫu tờ khai và lý lịch công tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có thể tải về tại đây.

Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo