Th 5, 11/04/2013 | 11:16 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông điệp của Cục Sở hữu trí tuệ dành cho giới trẻ Việt Nam nhân ngày 26/4/2013

Thông điệp của Cục Sở hữu trí tuệ dành cho giới trẻ Việt Nam nhân ngày 26/4/2013...

Thông điệp của Cục Sở hữu trí tuệ dành cho giới trẻ Việt Nam nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2013 được thể hiện bằng video clip và có thể tải về tại đây.
Thông điệp cũng có thể xem trên youtube.
Các trang báo mạng có thể tự do sử dụng videoclip này để quảng bá tới công chúng.
Trung tâm Nghiên cứu và Ðào tạo