Th 2, 10/02/2020 | 08:40 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại nơi làm việc

Khuyến cáo của Bộ Y tế về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Ngày 06/2/2020 Bộ Y tế ban hành công văn số 490/BYT-MT v/v Khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương.

Khuyến cáo của Bộ Y tế về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV) tại nơi làm việc có thể tải về tại đây.

Link liên kết nguồn tin: http://vihema.gov.vn/khuyen-cao-phong-chong-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-ncov.html.