Th 2, 15/07/2019 | 14:57 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ công bố công khai dự toán ngân sách sáu tháng đầu năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ công bố công khai dự toán ngân sách...

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký Quyết định số 3329/QĐ-SHTT ngày 11 tháng 07 năm 2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019.

Toàn văn Quyết định số 3329/QĐ-SHTT có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ