Th 4, 20/11/2019 | 12:57 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ thử nghiệm hệ thống “Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish

“Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish được Cục Sở hữu trí tuệ đưa vào hoạt động thử nghiệm từ 20/11/2019 và dự kiến có thể hoạt động chính thức từ tháng 3/2020.

Tin liên quan: Thông báo mở lớp hướng dẫn tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp trên công cụ WIPO Publish

Ngày 24/9/2018, bên lề Kỳ họp lần thứ 58 Đại hội đồng Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí và Tổng giám đốc WIPO Francis Gurry đã ký Thỏa thuận hợp tác về việc triển khai Hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp (WIPO IPAS) tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Theo Thỏa thuận hợp tác, WIPO sẽ cung cấp miễn phí và hỗ trợ triển khai phần mềm WIPO IPAS tại Cục Sở hữu trí tuệ, bên cạnh đó các chuyên gia của WIPO sẽ hỗ trợ Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng một trang thư viện điện tử mới, đó chính là hệ thống “Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish. Tại trang web “Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish, người dùng tin có thể tra cứu đầy đủ các thông tin về các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được công bố với tần suất cập nhật thông tin theo chu kỳ công bố 01 lần/01 tháng.

“Thư viện số về sở hữu công nghiệp” trên nền tảng WIPO Publish được Cục Sở hữu trí tuệ đưa vào hoạt động thử nghiệm từ 20/11/2019.

Địa chỉ thử nghiệm: Wipopublish.noip.gov.vn.

Các đối tượng sở hữu công nghiệp có thể tra cứu trên thư viện số:

1. Sáng chế/giải pháp hữu ích;

2. Kiểu dáng công nghiệp;

3. Nhãn hiệu.

Giao diện màn hình chính:

Rất mong nhận được các ý kiến góp ý, phản ánh của các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để Thư viện số về sở hữu công nghiệp đáp ứng được nhu cầu của toàn xã hội. Đầu mối tiếp nhận thông tin góp ý, phản ánh: 

1. Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, email: congnghethongtin@noip.gov.vn;

2. Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, email: phongthongtin@noip.gov.vn. 

Cục Sở hữu trí tuệ