Th 3, 17/09/2019 | 16:49 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo lấy ý kiến về “Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý Cơ quan/Tổ chức/Cá nhân cho ý kiến về Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi...

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành lập Đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ thông qua việc tổng kết thi hành pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và xây dựng, đánh giá tác động các chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý Cơ quan/Tổ chức/Cá nhân cho ý kiến về Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Hồ sơ có thể tải về tại đây.

Văn bản góp ý của quý Cơ quan/Tổ chức/Cá nhân xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Sở hữu trí tuệ) vào địa chỉ e-mail: phapche.chinhsach@noip.gov.vn  trước ngày 05/10/2019 (Thông tin chi tiết xin liên hệ: Anh Nguyễn Việt Hà, điện thoại: 024.38583069, máy lẻ 1212)./.

 

Phòng Pháp chế và Chính sách