Th 4, 11/11/2020 | 09:05 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự Hội thảo trực tuyến về các vấn đề tư pháp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Thông báo về việc mời tham dự Hội thảo trực tuyến về các vấn đề tư pháp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa ASEAN và USPTO, USPTO tổ chức hội thảo “ASEAN-USPTO Colloquium for the Judiciary on Civil and Criminal IP Case Managemen” với thông tin như sau:

- Thời gian: 17h00-18h30 từ ngày 30/11-16/12/2020

- Ngôn ngữ: tiếng Anh

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự.

Đại biểu đăng ký tham dự theo đường dẫn tại đây.

Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp.

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn