Th 6, 08/04/2022 | 14:59 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham gia khảo sát của nhóm công tác ASEAN về “Học viện Sở hữu trí tuệ ASEAN”

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân cùng tham gia khảo sát trước ngày 15/4/2022.

Với mục tiêu tăng cường trao đổi thông tin, kiến thức nhằm giải quyết các vấn đề về sở hữu trí tuệ trong khu vực, nâng cao trình độ và nhận thức về sở hữu trí tuệ trong cộng đồng khối ASEAN, trong khuôn khổ hoạt động của Nhóm công tác ASEAN về sở hữu trí tuệ, Ban Thư ký ASEAN đã có sáng kiến thành lập Học viện Sở hữu trí tuệ ASEAN (ASEAN IP Academy). Theo đó, nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thành lập, Nhóm công tác muốn khảo sát nhu cầu và khả năng tham gia của các tổ chức, cá nhân liên quan tại Việt Nam. 
 
Vì vậy, theo đề nghị của Nhóm công tác, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân cùng tham gia khảo sát theo đường link dưới đây trước ngày 15/4/2022:
 
- Khảo sát dành cho các tổ chức: https://forms.gle/jdrHpEjqkk53q7AeA
- Khảo sát dành cho cá nhân: https://forms.gle/UgNzGaVncVeAsdfJ6
 
Lưu ý: Các tổ chức, cá nhân đã gửi thông tin khảo sát cho Nhóm công tác ASEAN, vui lòng gửi email thông tin lại cho Cục Sở hữu trí tuệ theo địa chỉ trungtamndht@ipvietnam.gov.vn để Cục tạo kết nối trong việc tham gia các hoạt động đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam sau này.
 
Trân trọng!
 
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn