Th 6, 19/06/2020 | 16:09 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo đăng ký tham dự “Hội thảo trực tuyến về xử lý hình sự các khiếu nại của người tiêu dùng về hành vi phạm tội liên quan đến Covid 19” (ngày 24/6/2020)

USPTO phối hợp tổ chức với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (USDOJ) và Ban Thư ký ASEAN tiếp tục tổ chức “Hội thảo trực tuyến về xử lý hình sự các khiếu nại của người tiêu dùng về hành vi phạm tội liên quan đến Covid 19” (trong chuỗi hội thảo của tháng 6/2020)

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác ASEAN-USPTO, USPTO phối hợp tổ chức với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (USDOJ) và Ban Thư ký ASEAN tiếp tục tổ chức “Hội thảo trực tuyến về xử lý hình sự các khiếu nại của người tiêu dùng về hành vi phạm tội liên quan đến Covid 19” (trong chuỗi hội thảo của tháng 6/2020) với những thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: từ 10h – 11h ngày 24/6/2020 (kéo dài 1 tiếng)

- Hình thức hội thảo: trực tuyến.

- Ngôn ngữ: tiếng Anh.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân quan tâm đăng ký tham dự theo đường dẫn và hướng dẫn trên web của Ban Tổ chức.

Đường dẫn đăng ký đại biểu truy cập tại đây.

Đường dẫn tải và cài phần mềm WebEx Meetings tham dự Hội thảo truy cập tại đây.

Sau khi đã đăng ký theo đường dẫn, đề nghị quý vị gửi thông tin chi tiết về họ tên, số điện thoại, đơn vị công tác; đồng thời gửi kèm thư xác nhận đăng ký từ Ban Tổ chức vào địa chỉ email: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, theo dõi.

Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Cục Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn.  ĐT: 024.38583069 (4168 gặp chị Khánh Linh).

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn