Th 6, 15/01/2021 | 14:50 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến về sở hữu trí tuệ của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu (EUIPO) trong tháng 01/2021

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn xin thông báo danh mục các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến (webinar) về sở hữu trí tuệ do EUIPO tổ chức trong tháng 01/2021.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn xin thông báo danh mục các khóa đào tạo, hội thảo trực tuyến (webinar) về sở hữu trí tuệ do EUIPO tổ chức trong tháng 01/2021 để những người quan tâm được biết và tham gia.

Lưu ý: Thời gian tổ chức hội thảo là theo giờ chuẩn châu Âu (CET) chậm hơn 6 tiếng đồng hồ so với giờ ở Việt Nam.

Để biết thêm thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn (Máy lẻ: 4166, Bùi Khánh Linh).

Xin trân trọng thông báo./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn