Th 5, 13/02/2020 | 14:23 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị quý Sở báo cáo Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương năm 2019.

Để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị về sở hữu trí tuệ (dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020), Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị quý Sở báo cáo Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương năm 2019 (theo mẫu tại 02 Phụ lục được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ www.ipvietnam.gov.vn).

Đề nghị các Sở gửi Báo cáo về Cục Sở hữu trí tuệ qua thư điện tử theo địa chỉ:  hoanganh@noip.gov.vn trước ngày 10/03/2020.

Toàn văn công văn số 2318/SHTT-PCCS ngày 13/02/2020mẫu báo cáo, phụ lục có thể tải về tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.

Phòng Pháp chế và Chính sách