Th 5, 08/08/2019 | 16:02 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo kế hoạch tổ chức lớp ôn tập phục vụ kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kế hoạch tổ chức lớp ôn tập phục vụ kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN năm 2019...

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kế hoạch tổ chức lớp ôn tập kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN năm 2019 như sau:

Môn

TP. HCM

TP. Hà Nội

Kiểu dáng công nghiệp

08h30-16h30

ngày 12/8/2019

08h30-16h30

ngày 26/8/2019

Thông tin SHCN

08h30-16h30

ngày 13/8/2019

08h30-16h30

ngày 27/8/2019

Nhãn hiệu và CDĐL

08h30-16h30

ngày 14/8/2019

08h30-16h30

 ngày 29/8/2019

Sáng chế và TKBT

08h30-16h30

ngày 15/8/2019

08h30-16h30

ngày 30/8/2019

Pháp luật SHCN

08h30-16h30

ngày 06/9/2019

08h30-16h30

ngày 31/8/2019

 

Địa điểm:

Tại Hà Nội: Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, số 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian và địa điểm tổ chức làm bài kiểm tra sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục thông báo trên trang tin điện tử trong tháng 8/2019.

 

Phòng Pháp chế và Chính sách