Th 2, 01/07/2019 | 10:24 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trong quý III/2019 (miễn phí)

Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trong Quý III năm 2019...

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm  thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong Quý III năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp như sau:

Thời gian thực hiện Tên lớp tập huấn Tên bài giảng Ngày thực hiện
Tháng 7/2019 Khai thác thông tin nhãn hiệu

Buổi sáng:

- Quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu;

Thứ sáu, 19/7/2019

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-17h

- Giới thiệu bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice;
- Tra cứu nhãn hiệu dạng chữ.

Buổi chiều:

- Giới thiệu bảng phân loại nhãn hiệu hình Viên;

- Tra cứu nhãn hiệu dạng hình;
- Lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.
Khai thác thông tin và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế (lĩnh vực điện tử)

Buổi sáng:

- Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế;

Thứ bảy, 20/7/2019

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-17h

- Giới thiệu bộ phân loại sáng chế quốc tế IPC;
- Sử dụng từ khóa trong tra cứu thông tin sáng chế;
- Tra cứu thông tin sáng chế lĩnh vực điện tử;

Buổi chiều:

- Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký sáng chế và viết bản mô tả sáng chế lĩnh vực điện tử.

Tháng 8/2019 Khai thác thông tin và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế (lĩnh vực cơ khí)

Buổi sáng:

- Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế;

Thứ sáu,

16/8/2019

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-17h

- Giới thiệu bộ phân loại sáng chế quốc tế IPC;
- Sử dụng từ khóa trong tra cứu thông tin sáng chế;
- Tra cứu thông tin sáng chế lĩnh vực cơ khí;

Buổi chiều:

- Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký sáng chế và viết bản mô tả sáng chế lĩnh vực cơ khí.

Khai thác thông tin kiểu dáng công nghiệp

Buổi sáng:

- Quy trình xử lý đơn đăng ký KDCN;

Thứ bảy, 

17/8/2019

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-17h

- Giới thiệu bảng phân loại quốc tế về KDCN Locarno;
- Tiêu chuẩn bảo hộ KDCN.

Buổi chiều:

- Tra cứu thông tin KDCN;

- Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký KDCN.
Tháng 9/2019 Khai thác thông tin và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế (lĩnh vực hóa – dược)

Buổi sáng:

- Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế;

Thứ sáu,

20/9/2019

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-17h

- Giới thiệu bộ phân loại sáng chế quốc tế IPC;
- Sử dụng từ khóa trong tra cứu thông tin sáng chế;
- Tra cứu thông tin sáng chế lĩnh vực hóa – dược;

Buổi chiều:

- Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký sáng chế và viết bản mô tả sáng chế lĩnh vực hóa – dược.

Khai thác thông tin nhãn hiệu

Buổi sáng:

- Quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu;

Thứ bảy, 

21/9/2019

Sáng: 8h30-11h30

Chiều: 13h30-17h

- Giới thiệu bảng phân loại hàng hóa dịch vụ Nice;
- Tra cứu nhãn hiệu dạng chữ.

Buổi chiều:

- Giới thiệu bảng phân loại nhãn hiệu hình Viên;

- Tra cứu nhãn hiệu dạng hình;
- Lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

* Địa điểm học: Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Học phí: Miễn phí

* Học viên mang theo máy tính cá nhân để thực hành tra cứu (nếu có).

* Hình thức đăng ký: Đăng ký trước ít nhất 02 ngày, theo một trong hai cách sau:

- Tới địa chỉ email: phongthongtin@noip.gov.vn và nxvinh@noip.gov.vn hoặc

- Trực tiếp tại Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, trong giờ hành chính.

Trong trường hợp số lượng học viên đăng ký quá đông, Ban tổ chức sẽ chuyển số học viên đăng ký sau sang buổi học trong tháng tiếp theo (sẽ thông báo tới các học viên qua email).

Chú ý: Khi đến Cục SHTT cần đem theo giấy tờ tùy thân để nộp tại Phòng Bảo vệ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin SHCN, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại 04.38583069 máy lẻ 1428, 1471, 1484.

Mẫu Phiếu đăng ký:

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN

“Hướng dẫn khai thác thông tin SHCN"

Kính gửi: Trung tâm Thông tin SHCN, Cục Sở hữu trí tuệ

Họ và tên: ……………………………………  nam/nữ…………

Ngày sinh: ……………………………..Số CMND: ……………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..

Cơ quan:…………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:   ..……………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………….

Đăng ký lớp học………………….. ngày …. tháng ….năm 2019

Tôi xin cam kết chấp hành các quy định của Cục Sở hữu trí tuệ và của lớp học.

Ngày đăng ký: …………..                            

 

 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp